Road Safety Days 2020 z Lubuską Policją - Aktualności - KPP Świebodzin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Road Safety Days 2020 z Lubuską Policją

WIZJA ZERO – czyli zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, to główny cel działań ROAD SAFETY DAYS. Akcja odbywa się w dniach 16-22 września 2020 r. Ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich użytkowników ruchu drogowego i promowanie świadomej i odpowiedzialnej jazdy. Zaangażowane są w nią wszystkie podmioty, które na co dzień zajmują się bezpieczeństwem w ruchu drogowym: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz lokalne samorządy.

Akcja „ROAD SAFETY DAYS” to wspólne działania wszystkich podmiotów dbających o bezpieczeństwo na drogach. Działania te, w ubiegłych latach znane jako EDWARD (Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach), mają na celu zwrócenie uwagi na sposób prowadzenia pojazdów oraz dążące do tzw. WIZJI ZERO – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL i prowadzą je wszystkie europejskie kraje. Akcja wspierana jest między innymi przez Komisję Europejską oraz Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Do wspólnej walki o bezpieczeństwo na drogach włączyli się wszyscy, którzy na co dzień zajmują się czuwaniem nad bezpieczeństwem: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz samorządy lokalne. Są to podmioty, które zapewniają i unowocześniają infrastrukturę drogową, pilnują porządku, a także udzielają pomocy ofiarom na miejscu zdarzeń drogowych. Do wspólnego promowanie bezpieczeństwa w Świebodzinie włączyli się między innymi: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Grupa Nowy Szpital oraz Gmina Świebodzin. To właśnie oni codziennie swoimi działaniami dążą do urzeczywistnienia się „Wizji Zero”.

Działania ROAD SAFETY DAYS, których celem jest zwrócenie uwagi wszystkich podróżnych, aby na drodze kierowali się przede wszystkim rozsądkiem, prowadzone są w dniach 16-22 września 2020 roku. W tych dniach na drogach pojawią się maksymalne siły czuwające nad bezpieczeństwem, a także prowadzone będą działania edukacyjno-profilaktyczne.

Opis filmu: Symulacja wypadku drogowego, w którym zderzają się czołowo dwa pojazdy. Pomocy udzielają strażacy z PSP Świebodzin, Policjanci z KPP Świebodzin oraz ratownik medyczny z Grupy Nowy Szpital w Świebodzinie. Służby ratunkowe wyciągają z jednego z pojazdów poprzez drzwi kierowcy rannego. Następnie ratownik medyczny z policjantem zaczynają resuscytacje. Strażacy odcinają dach i wyciągają drugą osobę. Kamera zatrzymuje się na policjantce która rozwija taśmę z napisem policja. Ona mówi: Dla bezpieczeństwa. Następnie kamera staje przed ratownikiem medycznym a on mówi: dla zdrowia. Trzeci raz kamera krążąc po miejscu zdarzenia gdzie wszyscy wykonują czynności ratownicze zatrzymuje się przy strażaku a on mówi: dla życia. Następnie kamera podchodzi do burmistrza miasta Świebodzin, który jako przedstawiciel samorządu lokalnego, remontujący i budujący drogi mówi: dla wszystkich.