Złamał zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej - Aktualności - KPP Świebodzin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Złamał zakaz prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej

Data publikacji 03.12.2019

Kierując zestawem pojazdów po trasie szybkiego ruchu, 61 latek nie stosował się do zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Jest to forma złagodzenia wyroku, po odbyciu co najmniej połowy kary dla osób, które utraciły uprawnienia za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, w zamian za 10letni okres próbny. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz 3 letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest ogromnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. W związku z tym kierujący, który dopuścił się takiego czynu ponosi zawsze surowe konsekwencje. Aktualnie przepisy, dla osoby, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości przewidują karę pozbawienia wolności do lat 2, obowiązek wpłaty 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej, karę grzywny oraz minimum 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku mniejszego stężenia alkoholu, czyli kierowania pojazdem w stanie po użyciu jest to kara aresztu lub kara grzywny. Nie są to jedyne restrykcje na jakie narażeni są kierujący, ponieważ w wielu przypadkach zakaz prowadzenia pojazdów może wiązać się z utratą pracy, jeśli wymaga ona bycia kierowcą, a co za tym idzie środków na utrzymanie siebie i rodziny. W związku powyższym wprowadzono nowelizację przepisów umożliwiającą dla takich osób szybszy powrót do zawodu. Jest to artykuł 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego. Przepis ten zezwala dla kierującego, który utracił uprawnienia za kierowanie pojazdem po spożyciu alkoholu, ubiegać się, po odbyciu połowy orzeczonego zakazu, o możliwość prowadzenia pojazdów. Pojazdy te jednakże muszą być wyposażone w blokadę alkoholową. Jest to urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie pojazdu bez sprawdzenia stanu trzeźwości. Już 0,1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu uniemożliwi prowadzenie pojazdu. Złagodzenie kary wiąże się jednak z kosztami. samo urządzenie kosztuje 5000 zł, montaż 500 oraz wzrasta koszt badań technicznych. W przypadku zdecydowania się na takie rozwiązanie, zobligowani jesteśmy prowadzić pojazdy wyłącznie z blokadą przez okres nie mniejszy niż 10 lat.

W poniedziałek, 2 grudnia, na trasie S3 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie zatrzymali do kontroli ciężarówkę. W trakcie wykonywanych czynności, zwrócili uwagę, iż kierujący ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów nie wyposażonych właśnie w blokadę alkoholową. Prowadzony przez niego zestaw pojazdów ciężarowych nie posiadał takiego urządzenia. Mężczyzna, który kierował autem, 61 latek, przyznał, iż świadomie wsiadł, wiedząc iż nie wolno prowadzić mu tego pojazdu. Prowadzona przez niego ciężarówka została odholowana na parking strzeżony, a on sam poniesie konsekwencje złamania zakazu. Za powyższe grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 oraz 3 letni zakaz prowadzenia pojazdów.