Akcja Znicz – zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy! - Aktualności - KPP Świebodzin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja Znicz – zmiana organizacji ruchu w rejonie cmentarzy!

Data publikacji 29.10.2019

Dzień Wszystkich Świętych – kojarzony jest z odwiedzinami bliskich na nekropoliach i ogromnym ruchem w tych miejscach. W związku z powyższym, aby optymalnie ułatwić przejazd oraz parkowanie w rejonach cmentarzy zmieniona będzie organizacja ruchu. Oprócz maksymalnego skupienia się na prowadzeniu pojazdów, aby nie doszło do zdarzenia drogowego należy zwracać szczególną uwagę na zmienione oznakowanie oraz na gesty, polecenia wydawane przez policjantów kierujących ruchem.

Dzień Wszystkich Świętych to czas zadumy i refleksji nad grobem bliskich. W tym okresie nekropolie w całej Polsce są odwiedzane przez ogromne tłumy ludzi. Wiąże się to z utrudnieniami, szczególnie związanymi z ruchem drogowym. Wiele cmentarzy, przede wszystkim w małych miejscowościach leży niestety przy dość wąskich ulicach z niewielkimi parkingami. Jest ograniczona zarówno liczba miejsc parkingowych, jak i przepustowość danych dróg. Dlatego też jak, jak co roku w Świebodzinie, przy cmentarzu zostanie zmieniona organizacja ruchu. Związane jest to z niedopuszczeniem do zablokowania drogi i wykorzystania jej w maksymalny sposób, tak aby w pobliżu cmentarza mogło zaparkować jak, najwięcej pojazdów, a jednocześnie upłynnić rotacyjny wjazd i wyjazd mnóstwa pojazdów. W tych dniach zwracamy się do wszystkich odwiedzających, aby, jeśli jest taka możliwość zrezygnować z własnego pojazdu na rzecz darmowej komunikacji miejskiej. Równocześnie rozumiemy, iż nie każdy, z różnych przyczyn, może zdecydować się na takie rozwiązanie. W związku z powyższym kierującym przypominamy:

 

- Zwracamy szczególną uwagę na oznakowanie ponieważ uległo ono zmianie na okres świąteczny. Wielu kierujących, poszukując dogodnego miejsca do zaparkowania niestety przeocza znaki.

 

- Podczas poruszania się w rejonie cmentarzy i na parkingu zachowujemy szczególną ostrożność z powodu dużego ruchu pieszych, w tym dzieci.

 

- Podczas przejazdu przez parking lub wyjeżdżania z miejsca parkingowego upewniamy się również co do tego, iż manewr nie spowoduje zdarzenia drogowego z innym pojazdem. Warto dobrać, przy braku widocznosci, osobę, która z poza pojazdu powie czy wyjazd jest bezpieczny.

 

- Podczas drogi należy uzbroić się w cierpliwość. Zwiększony ruch na głównych ciągach komunikacyjnych i na bocznych drogach, może sprzyjać zdarzeniom drogowym. Dostosujmy prędkość do warunków ruchu oraz upewnijmy się przed rozpoczęciem takich manewrów jak wyprzedzanie czy włączanie się do ruchu.

 

Pomimo coraz lepszej współpracy i większej świadomości nadal popełnianych jest przez kierujących wiele błędów, które powodują utrudnienia w ruchu. Prosimy, aby nie zatrzymywać się przy funkcjonariuszach z zapytaniem gdzie można zaparkować, lub czy można wjechać w daną ulicę pomimo zakazu lub barierek. Policjanci, zajmując się kierowaniem ruchem lub dyscyplinowaniem kierujących nie mają wiedzy co do ilości i położenia wolnych miejsc parkingowych. Ustanowione znaki zakazu i objazdy mają istotny wpływ na płynność ruchu i takiej zgody funkcjonariusze wydać nie mogą. Każdorazowe pytanie również spowalnia i utrudnia ruch dla innych kierujących.

W wielu miejscach w związku z natężeniem ruchu lub zdarzeniami podjęta może być ręczna regulacja ruchem. Polecenia wydawane przez policjanta lub osobę uprawnioną do kierowania ruchem równoznaczne są z sygnalizacją świetlną. Niestosowanie się do nich jest wykroczeniem. W celu przypomnienia osobom, które mają rzadki kontakt z ręczną regulacją ruchem przypominamy podstawowe gesty wydawane przez policjantów na drodze.

 

Zdjęcie nr 1.

 

Podniesiona ręka policjanta oznacza STOP dla wszystkich.  W tym czasie nie wolno już wjechać na skrzyżowanie a znajdujący się na nim muszą je opuścić.

 

Zdjęcie nr 2 i 3.

 

Linia barków policjanta oznacza, zamkniętą lub otwartą drogę. Jeżeli funkcjonariusz stoi do nas plecami lub przodem – droga jest zamknięta. Jeżeli stoi bokiem – droga jest otwarta.

 

Zdjęcie 4 i 5.

 

Rozłożenie rąk przez policjanta oznacza, iż puści on ruch, wskazany przez linię barków. Prawą ręką wskaże pojazdy, które mają przejechać przed nim a lewą, mające przejechać za nim.

 

Zdjęcie 6.

 

Wykrok policjanta, oraz częściowe zajęcie jednego z pasów ruchu oznacza iż tylko jedna ze stron, wskazanych przez linię barków może jechać. Gest wskazujący na bok umożliwia skręt w boczną drogę lub przejazd na wprost.

 

Zmiana organizacji ruchu w Świebodzinie obowiązywać będzie w dniu 01.11.2019 r. od wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych (w zależności od natężenia ruchu).

Zmiany wprowadzone będą na:

- ul. Strzelecka – wprowadzenie zakazu postoju i zatrzymywania po obu stronach drogi.

-ul. Łęgowska –  wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w stronę trasy K-92, zakaz postoju i zatrzymywania  po prawej stronie drogi aż do wysokości drugiej bramy cmentarza.

  • Policjantka daje znak stop
  • Linia barków policjantki wskazuje zakaz jazdy
  • linia barków policjantki wskazuje zgodę na przejazd
  • Policjantka szykuje się do puszczenia pojazdów
  • Policjantka szykuje się do puszczenia pojazdów
  • Policjantka wskazuje kierunek jazdy pojazdom