Zmiany w przepisach ustawy Prawo o Ruchu Drogowym - Aktualności - KPP Świebodzin

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zmiany w przepisach ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

Data publikacji 01.10.2018

Z dniem 1 października 2018 r. zmieniają się niektóre przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. W związku z nowymi regulacjami nie będzie wymagane już posiadanie przy sobie dokumentów potwierdzających zawarcie obowiązkowej polisy OC oraz dowodu rejestracyjnego. Dokumenty te będą poddawane kontroli wirtualnie. Pamiętajmy jednak, że nadal mamy obowiązek posiadać przy sobie prawo jazdy.

Nowe przepisy regulujące kwestię dokumentów, które musi posiadać przy sobie kierujący podczas kontroli oraz ich zatrzymywania weszły w życie z dniem 1 października 2018 roku. Od tego dnia kierując pojazdem nie musimy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia obowiązkowej polisy OC. Dokumenty te sprawdzane będą wirtualnie. Policjant podczas kontroli będzie mógł sprawdzić czy np. posiadamy aktualne badania techniczne i aktualną polisę OC. Również wirtualnie dokumenty te będą zatrzymywane w przypadku wystąpienia do tego podstaw. Mundurowi będą mogli zatrzymać je na drodze przy pomocy terminali mobilnych lub poprzez dyżurnego w komendzie Policji. Istotną zmianą dla kierujących jest fakt, iż dokument taki zwrócić będą mogli oprócz Wydziału Komunikacji również policjanci, jednakże już nie mobilnie. W związku z tym, po zlikwidowaniu przyczyny i ewentualnych badaniach technicznych będzie można udać się do którejkolwiek komendy i poprosić o zwrot dokumentu. Nadal wymagane od kierujących będzie posiadanie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Warto zwrócić uwagę, iż nowe przepisy zwalniają kierującego z konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zawarcia obowiązkowej polisy OC, jednak posiadając je podczas kontroli, możemy przedstawić dokumenty policjantom. Mundurowi sprawdzą je wtedy w sposób jaki robili to do tej pory. Znaczącym jest również fakt, że nowe przepisy dotyczą wyłącznie poruszania się pojazdem zarejestrowanym w Polsce.