Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy dzień szkoły.. policjanci czuwają nad bezpieczeństwem uczniów

Data publikacji 03.09.2018

3 września 2018 roku dla wielu dzieci jest wyjątkowym dniem. To właśnie dziś po raz pierwszy pójdą do szkoły. Nad ich bezpieczeństwem czuwają policjanci z całego kraju. Policyjne patrole pilnują zarówno dróg dojazdowych do szkół jak i rejonów przyległych do placówek. W szczególności nadzorowane są przejścia dla pieszych przy samych szkołach. Kontrolowany jest także stan techniczny autokarów oraz trzeźwość kierujących dowożących uczniów do szkół.

Pierwszy dzień szkoły jest wyjątkowy zarówno dla uczniów jak i dla rodziców. Dla wielu z nich jest to pierwsze takie przeżycie i bardzo często wiąże się ze stresem i działaniem w pośpiechu. Aby w tak ważnym i wyjątkowym dniu nie wydarzyło się nic złego czuwają policjanci z jednostek w całym kraju. Policjanci kontrolują rejony placówek szkolnych nadzorując aby wzmożony ruch w ich rejonach przebiegał płynnie oraz bez wydarzeń. Pod szczególnym nadzorem są przejścia dla pieszych. To bardzo ważne aby pomimo pośpiechu relacja pieszy – kierujący przebiegała poprawnie ponieważ właśnie w tych miejscach może dojść do nieszczęśliwych wypadków. Policjanci pilnują również dróg dojazdowych do szkół. Tam sprawdzany jest stan techniczny autokarów, busów oraz innych pojazdów, którymi podróżują dzieci do szkół a kierujący poddawani są badaniu na stan trzeźwości. Kontrolowane jest również czy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami. Działania „Bezpieczna Droga do szkoły” , bo właśnie pod takim kryptonimem prowadzone są czynności związane z nadzorem nad bezpiecznym dotarciem uczniów do szkół, prowadzone będą co kilka dni. Jednocześnie profilaktycy policyjni oraz dzielnicowi rozpoczną serię spotkań podczas których będą uczyć najmłodszych w przedszkolach i szkołach podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się. Pamiętajmy, że bardzo dużo zależy od rodziców i opiekunów, ponieważ to właśnie z was najmłodsi biorą przykład. Idąc z dzieckiem korzystajmy z chodnika oraz przejść dla pieszych, rozglądajmy się wyraźnie, tak by dziecko to widziało zanim wejdziemy na jezdnię. Dziś, 3 września jest pierwszy dzień szkoły ale pierwszym nauczycielem jesteśmy My, najbliżsi.