Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Lubuscy policjanci włączają się w Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach

Data publikacji 25.09.2017

EDWARD - European Day Without A Road Death czyli Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych. Pod tą nazwą kryją się działania promujące wizję ZERO, - ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie. 21 września br. europejscy policjanci wspólnie zadbają, aby założenia działań stały się faktem.

Mimo ogromnego nakładu pracy i starań nie tylko Policji, ale również instytucji i organizacji krajowych oraz międzynarodowych, liczba wypadków drogowych wciąż jest zatrważająco wysoka. Ostatnie statystyki europejskie mówią o 26 tysiącach śmiertelnych ofiar wypadków w 2015 roku Europie. W Polsce, w roku 2016 w niemal 34 tysiącach wypadkach śmierć poniosło ponad 3 tysiące osób.

Wartości przedstawiane w statystykach to nie są suche liczby. To cały szereg nieszczęść, które dotknęły nie tylko samą ofiarę, ale przede wszystkim jej krewnych.

W 2016 roku w Polsce ponad 3.000 osób nie wróciło do swoich żon, mężów, rodziców, dzieci…

Głównym założeniem EDWARD’a jest ZERO ofiar śmiertelnych w tym konkretnym dniu, tj. 21 września, podczas trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności. Działania te, koordynowane przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego – TISPOL i mające akceptację Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC) skupią wokół siebie europejskich policjantów, których głównym zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Tegoroczne działania EDWARD to już ich druga edycja. Ubiegłoroczna okazała się dużym sukcesem. Na drogach 30 państw biorących udział w działaniach zginęło 39% mniej osób niż w analogicznym okresie 2015 roku. W 19 państwach w tym dniu nie odnotowano wypadków ze skutkiem śmiertelnym, w 7 natomiast odnotowano spadek ofiar śmiertelnych w porównaniu z rokiem 2015.

W Polsce 21 września 2016 roku zginęło 9 osób, z czego 1 osoba w województwie lubuskim.

Działania Policji opierać się będą przede wszystkim na wzmożonych kontrolach prędkości oraz trzeźwości kierujących. W województwie lubuskim wykorzystany do tego zostanie nowoczesny sprzęt pomiarowy, tj. Laserowe Mierniki Prędkości, Videorejestratory zamontowane w nieoznakowanych radiowozach oraz urządzenia do przesiewowego badania trzeźwości kierujących. W dzisiejsze działania zaangażowany był naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji nadkom. Marek Waraksa wraz z funkcjonariuszami. Przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp. ustawiono symulator zderzeń i dachowania, z którego korzystały osoby popełniajace wykroczenia. Dziś symulatory zastępowały mandaty. Kontrolowani kierowcy chętnie korzystali z tej możliwości. W przygotowanie dzisiejszej akcji zaangażowana była st. post. Katarzyna Węgrzyn z gorzowskiej drogówki.

Należy wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, w działaniach EDWARD chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych. Zmiana swojego zachowania tylko w tym jednym dniu nie wystarczy. Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” będzie możliwa do zrealizowania.

Od początku roku w województwie lubuskim zginęło aż o 25 osób mniej. Zmniejszyła się również liczba rannych o 85 i zdarzeń drogowych o 58.

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;

  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;

  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;

  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

 

http://etsc.eu/

https://www.tispol.org/

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm


tekst: kom. Artur Chorąży

WRD KWP w Gorzowie Wlkp.

foto: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

video: sierż. szt. Marciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.