Praktyczne informacje - KPP Świebodzin

Praktyczne informacje

Praktyczne informacje

Data publikacji 16.04.2012

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków w Komendzie odbywa się każdego dnia od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:30

Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie lub I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie, przyjmują, po uprzednim umówieniu, obywateli w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od godz. 11.00 do godz. 17.00 w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie przy ul. Zielonej 2. W przypadku, gdy środa jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień roboczy. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Sekretariacie Komendanta tel. 47 79 35 200 .

Ponadto, codziennie w godzinach urzędowania ( 7:30 - 15:30 ), wszelkie informacje, w tym w sprawie skarg, można uzyskać w Sekretariacie KPP Świebodzin:

  • tel. resortowy 79-35200 
  • miejski 47 79 35 200 

lub po godz. 15:30  przez  Dyżurnego KPP Świebodzin:  tel. resortowy 79-35211, tel. miejski 47 79 35 211